cara menulis daftar pustaka jurnal 2 penulis

cara menulis daftar pustaka jurnal 2 penulis

Daftar pustaka adalah senarai sumber rujukan yang digunakan dalam karya tulis, artikel atau karya ilmiah. Ia mengandungi maklumat tentang buku, jurnal, surat khabar, atau apa-apa sumber rujukan yang digunakan dalam karya ilmiah. Ia juga membolehkan pembaca mengakses sumber rujukan tersebut untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai topik yang dibincangkan. Jika anda sedang menulis jurnal, maka anda perlu tahu cara menulis daftar pustaka jurnal 2 penulis.

Kenapa Menulis Daftar Pustaka Jurnal 2 Penulis?

Kenapa Menulis Daftar Pustaka Jurnal 2 Penulis?

Menulis daftar pustaka jurnal 2 penulis penting kerana ia membolehkan pembaca mendapatkan maklumat yang sebenar tentang sumber rujukan yang anda gunakan. Ia juga membantu memastikan bahawa karya anda mengikuti format yang sah. Menulis daftar pustaka jurnal 2 penulis juga penting untuk menghargai karya orang lain yang anda gunakan sebagai rujukan dan menghindari plagiat. Oleh itu, anda perlu tahu cara menulis daftar pustaka jurnal 2 penulis dengan betul.

Cara Menulis Daftar Pustaka Jurnal 2 Penulis

Cara Menulis Daftar Pustaka Jurnal 2 Penulis

Berikut adalah cara menulis daftar pustaka jurnal 2 penulis yang betul:

1. Nama Penulis Utama

Nama penulis utama harus ditulis dalam bentuk nama penuh. Ia mestilah ditulis dalam format huruf besar dan huruf kecil. Jika nama penulis terdiri daripada beberapa kata, maka nama yang terakhir harus ditulis dengan huruf besar. Contohnya, jika nama penulis utama adalah John Smith, maka ia harus ditulis sebagai John Smith.

2. Nama Penulis Kedua

Nama penulis kedua harus ditulis dalam bentuk nama penuh. Ia mestilah ditulis dalam format huruf besar dan huruf kecil. Jika nama penulis terdiri daripada beberapa kata, maka nama yang terakhir harus ditulis dengan huruf besar. Contohnya, jika nama penulis kedua adalah Jane Smith, maka ia harus ditulis sebagai Jane Smith.

3. Judul Jurnal

Judul jurnal harus ditulis dalam format huruf besar dan huruf kecil. Ia harus dimasukkan dalam tanda petik. Contohnya, jika judul jurnal adalah “The Effects of Technology on Education”, maka ia harus ditulis sebagai “The Effects of Technology on Education”.

4. Nama Jurnal

Nama jurnal harus ditulis dalam format huruf besar dan huruf kecil. Ia harus dimasukkan dalam tanda petik. Contohnya, jika nama jurnal adalah “Journal of Education”, maka ia harus ditulis sebagai “Journal of Education”.

5. Tahun Penerbitan

Tahun penerbitan harus ditulis dalam format tahun sahaja. Contohnya, jika tahun penerbitan adalah 2020, maka ia harus ditulis sebagai 2020.

6. Jilid Jurnal

Jilid jurnal harus ditulis dalam format angka sahaja. Contohnya, jika jilid jurnal adalah 16, maka ia harus ditulis sebagai 16.

7. Nombor Halaman

Nombor halaman harus ditulis dalam format angka sahaja. Contohnya, jika nombor halaman adalah 35-40, maka ia harus ditulis sebagai 35-40.

8. Laman Web

Laman web yang berkaitan dengan jurnal harus ditulis dalam format URL lengkap. Contohnya, jika laman web adalah http://www.example.com, maka ia harus ditulis sebagai http://www.example.com.

Kesimpulan

Untuk menulis daftar pustaka jurnal 2 penulis dengan betul, anda perlu mengikuti langkah-langkah yang disebutkan di atas. Ini adalah cara terbaik untuk memastikan bahawa format daftar pustaka yang anda tulis adalah sah dan boleh dipertanggungjawabkan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda boleh menghargai karya orang lain yang anda gunakan sebagai rujukan dan menghindari plagiat.

LihatTutupKomentar